Home | BinnenBuitenAdvies

Wat kan ik voor u betekenen?

“Een nieuw pad ontstaat door het te bewandelen”.

Welkom, ik ben Viola Poppe, Master in Bedrijfskunde (MBA) en een geregistreerde en gecertificeerde change consultant/coach. 

Ik bied professionele ondersteuning en begeleiding aan personen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Professionals, leidinggevenden en teams help ik inzicht te krijgen in andere perspectieven.
Organisaties ondersteun ik om strategische vernieuwing in de praktijk te realiseren. Hierbij kun je denken aan interventies op het gebied van:

  • Decentralisatie of centralisatie binnen organisaties
  • Meer zelfsturing van teams, minder hiërarchie, ander management
  • Samenwerkingsprocessen binnen de organisatie of rondom organisaties in verband met fusie 
  • Het anders gaan organiseren van processen om duurzaamheid van de organisatie te bevorderen

Op persoonlijk niveau bied ik (executive en wandel-) coaching aan, zowel rechtstreeks aan particulieren als zakelijk aan professionals, leidinggevenden en ondernemers.
Wanneer is coaching effectief?

  • Preventie van ziekteverzuim
  • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • Stress verminderen bij zowel leidinggevenden als medewerkers
  • Plezier in het werk en daardoor effectief werken

Ik ben aangesloten bij de BVGZ, de Beroepsvereniging Groene Zorg en bij de NOBCO, de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches. Hiermee heb ik mij gecommiteerd aan de Ethische Gedragscode van de NOBCO en het daaraan gekoppelde Klachtenreglement. Tevens ben ik lid van de Ooa, de beroepsvereniging voor organisatiekundigen en -adviseurs, voor opdrachtgevers een kwaliteitskeurmerk en -borging.

GRATIS proefwandeling Contact

Wie ben ik?

Viola Poppe, change consultant en coach

“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain (Vivian Greene)”.

Ik ben nieuwsgierig, oprecht, intuïtief en sta open en onbevangen in het leven. Wat mij verder kenmerkt zijn mijn mensgerichtheid, mijn flexibele en enthousiaste aanpak en mijn discipline en gedrevenheid. Waar ik aan begin, maak ik af. Resultaatgerichtheid is mijn kader. 
Mijn nieuwsgierigheid vind je terug in mijn diverse opleidingen: een bachelor in bedrijfseconomie, een master in bedrijfskunde (MBA), een post-hbo opleiding tot Register Wandelcoach en een veranderkundige opleiding op masterniveau (CP&C bij Sioo).
Mensen fascineren mij en ik ben ervan overtuigd dat de mens ten diepste een lerend wezen is. De ontwikkeling van de mens vanaf de oertijd tot het heden, laat zien hoe leergierig de mens is, onze ontwikkeling staat nooit stil. Dit impliceert dat ik mezelf doorlopend wil blijven ontwikkelen. Anderen begeleiden bij hun ontwikkeling vind ik geweldig om te doen. 

Verbinding is voor mij het meest belangrijke in het leven, verbinding met jezelf en verbinding in interactie met anderen. Via verbinding ontstaat een mooiere leefwereld, een duurzame samenleving, een mensgerichte werkgemeenschap. Verbinding maken heeft vele facetten zoals jezelf kwetsbaar opstellen, actief luisteren, geloofwaardig zijn en vertrouwen geven.
Verbinding maken houdt ook innoveren in, invloed uitoefenen, rekening houden met vele subjectieve waarheden en lokale communities, kortom het creëren in interactie vraagt nogal wat. Mijn bijdrage bestaat eruit te helpen om verbindingen tot stand te laten komen.

Werkwijze

Mijn expertisevlakken zijn financiën, bedrijfskunde, coaching en veranderkunde. Deze brede achtergrond maakt dat ik vanuit diverse invalshoeken naar organisaties en mensen kijk en een breed palet van interventies inzet om resultaat te bereiken.
Mijn werkwijze is om eerst te onderzoeken: observeren zonder te interpreteren en feitelijkheden opzoeken. Wachten met gevolgtrekkingen richting toekomst maken, totdat ik weet hoe het in het hier en nu in elkaar zit. Ik probeer om vrij van oordeel en van automatische reacties informatie in mij op te nemen om tot de kern van een probleem te komen. Ik ben warm en betrokken, maar stel ook scherpe, soms schurende vragen om de essentie bloot te leggen. 

Ik werk vanuit compassie en ik wil mensen bewegen te (her)ontdekken waar zij van zijn, waar hun innerlijk kompas ze naartoe (bege)leidt, hoe zich dat verhoudt tot onze maatschappij en de organisatie waarin zij werkzaam zijn.
Mijn werkmethode geeft geen kant-en-klare adviezen of oplossingen. Mijn rol is faciliterend, samen vinden we de puzzelstukjes en leggen we de best passende puzzel. Ik begeleid mensen om hun zelfoplossend vermogen te vergroten. Hierbij verbind ik ook doen, denken en beslissen.

Als veranderkundige en als coach ga ik graag met mensen naar buiten, op zoek naar nieuwe perspectieven en inzichten. Ik voer de dialoog met mensen om erachter te komen wat ze werkelijk ten diepste willen en hoe zij zich daartoe verhouden. Wat moet er vervolgens veranderen om weer aan de slag te kunnen met de oorspronkelijke bedoeling, met het echte doel.

Mijn opdracht is voor mij afgerond, wanneer ik niet meer nodig ben. Mijn werkwijze leidt ertoe dat mensen zelf aan zet kunnen zijn.

 

 

Change consultancy

Diverse ontwikkelingen, met name technologische, dwingen organisaties tot veranderingen in hun manier van werken. Functies, rollen en afdelingen gaan meer door elkaar heen lopen, samenwerken wordt de norm. Hierbij past minder hiërarchie, meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid op de werkvloer. Een uitdaging voor organisaties om hier tijdig in mee te gaan, het vraagt om een andere vorm van management en het inzetten van een andere koers qua visie. 
Mijn rol bij deze processen is die van verbinder, verbinden van harde resultaten met zachte factoren zoals gedrag, verbinden van mensen binnen en buiten de organisatie en het verbinden van waarden van mensen en doelen van organisaties. 
Ik help u veranderingstrajecten succesvol te laten zijn vanuit persoonlijk leiderschap.

Hoe werkt dit concreet?
In mooie managementtaal klinkt het ongeveer zo: Samen zoeken naar oplossingen, zoeken naar effectieve manieren van organiseren om de bedoeling van de organisatie weer voorop te krijgen. Mensgericht denken, de onderstroom zichtbaar krijgen en het doel leidend laten zijn in plaats van het middel. Hiervoor gebruik ik verschillende theorieën, modellen, hulpmiddelen en werkvormen.
Concreet werk ik op diverse lagen en niveaus: Samen op zoek naar interventies om in jouw organisatie of team in te zetten. Kunnen we een hefboomwerking teweeg brengen, zodat interventies echt veranderingen teweeg brengen? Kijken naar wat er werkelijk gebeurt en gedaan wordt, versus hetgeen gezegd wordt. Elke situatie is anders, elke interventie ook. Wat werkt hier en nu, bij ons, daar ga ik naar op zoek. Tegelijkertijd gaan we met jouw eigen professionele identiteit aan de slag. Wie ben jij, waar geloof je in, wat maakt jou jou? Ben je verbonden met jezelf, hoe krijg je weer energie? En als laatste hebben we samen reflectiegesprekken, ik houd je een spiegel voor en zet vensters open. Zodat buiten naar binnen kan. En vice versa.

Elk traject is maatwerk, neem contact op om jouw gewenste traject te bespreken. 
Wil jij ervaren hoe ik werk, hoe ik jouw en/of je bedrijf van dienst kan zijn? Ik bied een klankbordsessie aan, waarin er tijd is om jouw inzichten en lastige vraagstukken of besluitvorming te bespreken.

Klankbordsessie

Nieuws

Ontspannen in je element zijn… Ben jij in je element? Wanneer ben jij in je element? Ben je dat ook vaak genoeg? Steeds vaker horen we: ‘ik heb het te druk’ of ‘kan ik dat wel.’ Onze gedachten gaan vervolgens met ons op de loop en duiken steeds vaker op (‘hoe ga ik het allemaal voor elkaar krijgen’). Tijdens onze inspiratiedag ‘Helemaal in je element zijn’ gaan we jou op een hele creatieve en ontspannende wijze tools aanreiken waardoor jij weer echt jezelf kunt zijn. Activiteiten die je weer rust en inzichten geven. Om erachter te komen wat je werkelijk wilt en hoe je dat kunt bereiken. Wat kun je doen om weer heerlijk verder aan de slag te kunnen. Teruggaan naar jouw oorspronkelijke bedoeling. • Nieuwe inzichten • Nieuwe verbindingen • Nieuwe energie • Nieuwe flow Een leven met dagelijkse voldoening, dat wil toch iedereen? Geluk ervaren doordat we plezier hebben in hetgeen we doen, rust om bezig te zijn met datgene wat we echt willen doen. Leon van der Flier (visual artist) en Viola Poppe (veranderkundige) bundelen hun krachten en nemen je een dag mee naar een wereld die echt om jou draait. Meer info: http://www.binnenbuitenadvies.com/#wat-doe-ik Kijk bij groepsactiviteiten Wat is de investering? Investering 179,- p.p. (excl. btw) / inclusief koffie, thee en lunch / vrouwelijke ondernemers / minimaal 5 maximaal 8 personen / persoonlijke aandacht en adviezen op maat Wat brengt deze dag jou? • rust in je dagelijkse hectiek • meer voldoening, succes en plezier in je werk • meer zelfinzicht • na een tijdje een surprise thuis ontvangen Waar? Locatie: Stayokay Bergen op Zoom Wanneer? Je kunt deze inspiratiedag volgen op : maandag 12 maart 2018 | tijd: 9.00 t/m 16.30 uur. Interesse? Stuur een berichtje of mail naar: Leon: 06.53.73.93.19 | info@flier.nu Viola: 06.53.70.52.13 | info@binnenbuitenadvies.com #inspiratiedag #vrouwelijke #ondernemers

Lees verder

Vul onderstaand formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Beste Viola,

Met vriendelijke groeten,