Hoe werk ik? | BinnenBuitenAdvies

Wie ben ik?

Viola Poppe, change consultant en coach

“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain (Vivian Greene)”.

Ik ben nieuwsgierig, oprecht, intuïtief en sta open en onbevangen in het leven. Wat mij verder kenmerkt zijn mijn mensgerichtheid, mijn flexibele en enthousiaste aanpak en mijn discipline en gedrevenheid. Waar ik aan begin, maak ik af. Resultaatgerichtheid is mijn kader. 
Mijn nieuwsgierigheid vind je terug in mijn diverse opleidingen: een bachelor in bedrijfseconomie, een master in bedrijfskunde (MBA), een post-hbo opleiding tot Register Wandelcoach en een veranderkundige opleiding (CMC).
Mensen fascineren mij en ik ben ervan overtuigd dat de mens ten diepste een lerend wezen is. De ontwikkeling van de mens vanaf de oertijd tot het heden, laat zien hoe leergierig de mens is, onze ontwikkeling staat nooit stil. Dit impliceert dat ik mezelf doorlopend wil blijven ontwikkelen. Anderen begeleiden bij hun ontwikkeling vind ik geweldig om te doen. 

Verbinding is voor mij het meest belangrijke in het leven, verbinding met jezelf en verbinding in interactie met anderen. Via verbinding ontstaat een mooiere leefwereld, een duurzame samenleving, een mensgerichte werkgemeenschap. Verbinding maken heeft vele facetten zoals jezelf kwetsbaar opstellen, actief luisteren, geloofwaardig zijn en vertrouwen geven.
Verbinding maken houdt ook innoveren in, invloed uitoefenen, rekening houden met vele subjectieve waarheden en lokale communities, kortom het creëren in interactie vraagt nogal wat. Mijn bijdrage bestaat eruit te helpen om verbindingen tot stand te laten komen.

Werkwijze

Mijn expertisevlakken zijn financiën, bedrijfskunde, coaching en veranderkunde. Met deze brede achtergrond kijk ik vanuit diverse invalshoeken naar organisaties en mensen en zet ik een breed palet van interventies in om resultaat te bereiken.
Mijn werkwijze is om eerst te onderzoeken: observeren zonder te interpreteren en feitelijkheden opzoeken. Wachten met gevolgtrekkingen richting toekomst maken, totdat ik weet hoe het in het hier en nu in elkaar zit. Ik probeer om vrij van oordeel en van automatische reacties informatie in mij op te nemen om tot de kern van een probleem te komen. Ik ben warm en betrokken, maar stel ook scherpe, soms schurende vragen om de essentie bloot te leggen. 

Ik werk vanuit compassie en ik wil mensen bewegen te (her)ontdekken waar zij van zijn, waar hun innerlijk kompas ze naartoe (bege)leidt, hoe zich dat verhoudt tot onze maatschappij en de organisatie waarin zij werkzaam zijn.
Mijn werkmethode geeft geen kant-en-klare adviezen of oplossingen. Mijn rol is faciliterend, samen vinden we de puzzelstukjes en leggen we de best passende puzzel. Ik begeleid mensen om hun zelfoplossend vermogen te vergroten. Hierbij verbind ik ook doen, denken en beslissen.

Ik ga graag met mensen naar buiten, de natuur in op zoek naar nieuwe inzichten. Ik voer de dialoog met mensen om erachter te komen wat ze werkelijk ten diepste willen en hoe zij zich daartoe verhouden. Wat moet er vervolgens veranderen om weer aan de slag te kunnen met de oorspronkelijke bedoeling, met het echte doel.

Mijn opdracht is voor mij afgerond, wanneer ik niet meer nodig ben. Mijn werkwijze leidt ertoe dat mensen zelf aan zet zijn.

Change consultancy in het onderwijs

Diverse ontwikkelingen, met name technologische, maar ook krimpproblematiek en het lerarentekort in het onderwijs, dwingen organisaties tot veranderingen in hun manier van werken. De maatschappij verandert en het onderwijs beweegt mee. Het onderwijsaanbod verandert en docenten gaan op een andere manier lesgeven.

Functies, rollen en afdelingen gaan meer door elkaar heen lopen, samenwerken wordt de norm. Hierbij past minder hiërarchie, meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid op de werkvloer. Een uitdaging voor organisaties om hier tijdig in mee te gaan, het vraagt om een andere vorm van management en het inzetten van een andere koers qua visie.

Mijn rol bij deze processen is die van verbinder, verbinden van harde resultaten met zachte factoren zoals gedrag, verbinden van mensen binnen en buiten de organisatie en het verbinden van waarden van mensen en doelen van organisaties.  Als veranderkundige help ik om veranderingstrajecten succesvol te laten zijn vanuit persoonlijk leiderschap. Mijn werkzaamheden kunnen vanuit een interim-functie of een advies-opdracht vorm krijgen.

Onderwijs-bestuur-bedrijfsvoering-toezicht

Reeds vele jaren werk ik in het onderwijs, voornamelijk in het Voortgezet Onderwijs, maar ook in het Primair Onderwijs en voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO/VO). 
Ik initieer verbetering van processen, mijn aanpak is zowel mensgericht als resultaatgericht. Ik adviseer bij organisatie- en governance vraagstukken. Ik ondersteun bij veranderingsprocessen, bij de (her)inrichting van de bedrijfsvoering. Want als het onderwijs verandert, dan moeten de ondersteunende en staffuncties mee veranderen. 
De toezichthoudende functie verandert ook, omdat de maatschappij dat verlangt. Meer zichtbaar, in de school, op inhoud en op proces.

Mijn kracht ligt op het snijvlak van onderwijs-bestuur-bedrijfsvoering-toezicht: ik houd een spiegel voor, bied ruimte voor reflectie en zet vensters open. Zodat buiten naar binnen kan. En vice versa.

Maatwerk

Elk adviestraject is maatwerk, neem contact op om jouw gewenste traject te bespreken. 
Wil jij ervaren hoe ik werk als veranderkundige, hoe ik jouw en/of je bedrijf van dienst kan zijn? Ik bied een klankbordsessie aan, waarin er tijd is om jouw inzichten en lastige vraagstukken of besluitvorming te bespreken.

Klankbordsessie

Referenties

Vul onderstaand formulier in voor een gratis proefsessie of een klankbordsessie. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Beste Viola,

Met vriendelijke groeten,