Coaching | BinnenBuitenAdvies

Coaching

“It takes two to know one.” – Gregory Bateson

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Neem de tijd om aan jezelf te werken, zet jezelf op nummer één. Ik coach professionals, leidinggevenden en ondernemers met compassie, op een duurzame wijze in de natuur en resultaatgericht. Niet geïsoleerd problemen oplossen, maar oplossingen bouwen voor een betere toekomst. Wat wil jij bereiken?
Ik gebruik de natuur en beweging in mijn coachtraject. Ik werk intuïtief, op basis van gelijkwaardigheid, zonder oordeel en op basis van wederzijds vertrouwen. Ik maak tijd voor jou en ben geïnteresseerd in jouw verhaal. Tijdens onze wandelingen gaan we bewust vertragen en pas op de plaats maken. Hierdoor leer jij jezelf goed kennen, wat vind jij belangrijk in het leven? Jouw koers wordt weer duidelijk en je krijgt weer energie. Ik coach jou zodat jij jouw eigen pad helder voor ogen krijgt en weer met volle kracht vooruit kunt gaan. We versterken je persoonlijk leiderschap. Met executive coaching ondersteun ik professionals, leidinggevenden en ondernemers.

Aanbod voor particulieren

Mijn trajecten helpen je om een sprong voorwaarts te maken. Waar kan ik je bij helpen? Ik help je

 • bij het vergroten van je zelfvertrouwen,
 • als je plezieriger wilt werken,
 • als je grenzen wilt leren stellen,
 • als je kansen wilt pakken maar niet weet hoe,
 • als je minder stress wilt en meer rust wilt ervaren.

Ik accepteer loopbaancheques, op de site van de VDAB staan de voorwaarden en hoe je deze cheques kunt bestellen.

Volle kracht vooruit
Mijn aanbod bestaat uit een intakewandeling, vier wandelgesprekken met oefeningen en opdrachten op maat, tussendoor contact via de app, consumptie na elke wandeling en een speciaal voor jou geselecteerd boek of dvd.
Van piekeren, onzekerheid en frustratie naar balans, meer plezier en zelfvertrouwen!
Dit traject kost 797 euro inclusief BTW
Er bestaan mogelijkheden om dit traject in het kader van je ontwikkeling fiscaal aftrekbaar te maken. Laat je hierover informeren door een accountant of belastingconsulent.

Pippi Langkous lessen: executive coaching

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”. 
Wil jij de lessen leren die Pippi ons geeft? Wil jij je eigen keuzes durven maken, meer zelfvertrouwen krijgen en in oplossingen leren denken? Volg dan het Pippi traject, speciaal voor hoogopgeleide vrouwen. Dit traject bestaat zowel uit persoonlijke wandelgesprekken als uit zelfstudie, waarin je actief met persoonlijk leiderschap, je eigen professionele identiteit en sterke punten aan de slag gaat. De persoonlijke ondersteuning helpt je om echt resultaat te bereiken. Met executive coaching starten we een proces waarin ik je uitdaag met het doel jouw impact als professional, ondernemer of leidinggevende te vergroten. Al het benodigde studiemateriaal ontvang je bij dit traject, jij draagt alleen zorg voor jouw enthousiaste inzet. Na afloop ben jij klaar om je eigen toekomst te creëren! 
Dit traject kost 1.089 euro inclusief BTW en is mogelijk fiscaal aftrekbaar. Zie de info bij ‘Volle kracht vooruit’ hierboven.

Eenmalig wandelcoachgesprek

Heb jij als drukbezette ondernemer, professional of leidinggevende helemaal geen tijd om een coachtraject te volgen? Of plan je liever niet teveel vooruit? Weet je best wel wat je wil, maar wil je graag eens praten over de dingen die jou bezig houden? Een kritische vriend hebben die feedback geeft? Dan is een los wandelcoachgesprek echt iets voor jou. Maak een afspraak en we gaan met elkaar op pad. De tijdsduur bepaal jij, het tijdstip is in overleg. 
Een eenmalig wandelcoachgesprek kost 197 euro inclusief BTW voor 1,5 uur. Informatie over fiscale aftrekbaarheid zie boven bij ‘Volle kracht vooruit’.

Wil je het eens proberen? Walk & talk!

GRATIS proefsessie

Aanbod voor de zakelijke markt 

Mijn executive coaching traject is gericht op leidinggevenden, professionals en ondernemers. Wat heb ik te bieden? Ik begeleid 

 • bij preventie van ziekte,
 • tijdens ziekte,
 • bij exit of outplacement trajecten,
 • bij fusie of reorganisatie,
 • bij duurzame inzetbaarheid van medewerkers,
 • ondernemers die twijfelen over hun toekomst en hun bedrijf. 

Elk traject is maatwerk, neem contact op om jouw gewenste traject te bespreken.

GRATIS proefsessie Contact

Wie ben ik?

Viola Poppe, change consultant en coach

“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain (Vivian Greene)”.

Ik ben nieuwsgierig, oprecht, intuïtief en sta open en onbevangen in het leven. Wat mij verder kenmerkt zijn mijn mensgerichtheid, mijn flexibele en enthousiaste aanpak en mijn discipline en gedrevenheid. Waar ik aan begin, maak ik af. Resultaatgerichtheid is mijn kader. 
Mijn nieuwsgierigheid vind je terug in mijn diverse opleidingen: een bachelor in bedrijfseconomie, een master in bedrijfskunde (MBA), een post-hbo opleiding tot Register Wandelcoach en een veranderkundige opleiding (CMC).
Mensen fascineren mij en ik ben ervan overtuigd dat de mens ten diepste een lerend wezen is. De ontwikkeling van de mens vanaf de oertijd tot het heden, laat zien hoe leergierig de mens is, onze ontwikkeling staat nooit stil. Dit impliceert dat ik mezelf doorlopend wil blijven ontwikkelen. Anderen begeleiden bij hun ontwikkeling vind ik geweldig om te doen. 

Verbinding is voor mij het meest belangrijke in het leven, verbinding met jezelf en verbinding in interactie met anderen. Via verbinding ontstaat een mooiere leefwereld, een duurzame samenleving, een mensgerichte werkgemeenschap. Verbinding maken heeft vele facetten zoals jezelf kwetsbaar opstellen, actief luisteren, geloofwaardig zijn en vertrouwen geven.
Verbinding maken houdt ook innoveren in, invloed uitoefenen, rekening houden met vele subjectieve waarheden en lokale communities, kortom het creëren in interactie vraagt nogal wat. Mijn bijdrage bestaat eruit te helpen om verbindingen tot stand te laten komen.

Werkwijze

Mijn expertisevlakken zijn financiën, bedrijfskunde, coaching en veranderkunde. Met deze brede achtergrond kijk ik vanuit diverse invalshoeken naar organisaties en mensen en zet ik een breed palet van interventies in om resultaat te bereiken.
Mijn werkwijze is om eerst te onderzoeken: observeren zonder te interpreteren en feitelijkheden opzoeken. Wachten met gevolgtrekkingen richting toekomst maken, totdat ik weet hoe het in het hier en nu in elkaar zit. Ik probeer om vrij van oordeel en van automatische reacties informatie in mij op te nemen om tot de kern van een probleem te komen. Ik ben warm en betrokken, maar stel ook scherpe, soms schurende vragen om de essentie bloot te leggen. 

Ik werk vanuit compassie en ik wil mensen bewegen te (her)ontdekken waar zij van zijn, waar hun innerlijk kompas ze naartoe (bege)leidt, hoe zich dat verhoudt tot onze maatschappij en de organisatie waarin zij werkzaam zijn.
Mijn werkmethode geeft geen kant-en-klare adviezen of oplossingen. Mijn rol is faciliterend, samen vinden we de puzzelstukjes en leggen we de best passende puzzel. Ik begeleid mensen om hun zelfoplossend vermogen te vergroten. Hierbij verbind ik ook doen, denken en beslissen.

Ik ga graag met mensen naar buiten, de natuur in op zoek naar nieuwe inzichten. Ik voer de dialoog met mensen om erachter te komen wat ze werkelijk ten diepste willen en hoe zij zich daartoe verhouden. Wat moet er vervolgens veranderen om weer aan de slag te kunnen met de oorspronkelijke bedoeling, met het echte doel.

Mijn opdracht is voor mij afgerond, wanneer ik niet meer nodig ben. Mijn werkwijze leidt ertoe dat mensen zelf aan zet zijn.

Change consultancy in het onderwijs

Diverse ontwikkelingen, met name technologische, maar ook krimpproblematiek en het lerarentekort in het onderwijs, dwingen organisaties tot veranderingen in hun manier van werken. De maatschappij verandert en het onderwijs beweegt mee. Het onderwijsaanbod verandert en docenten gaan op een andere manier lesgeven.

Functies, rollen en afdelingen gaan meer door elkaar heen lopen, samenwerken wordt de norm. Hierbij past minder hiërarchie, meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid op de werkvloer. Een uitdaging voor organisaties om hier tijdig in mee te gaan, het vraagt om een andere vorm van management en het inzetten van een andere koers qua visie.

Mijn rol bij deze processen is die van verbinder, verbinden van harde resultaten met zachte factoren zoals gedrag, verbinden van mensen binnen en buiten de organisatie en het verbinden van waarden van mensen en doelen van organisaties.  Als veranderkundige help ik om veranderingstrajecten succesvol te laten zijn vanuit persoonlijk leiderschap. Mijn werkzaamheden kunnen vanuit een interim-functie of een advies-opdracht vorm krijgen.

Onderwijs-bestuur-bedrijfsvoering-toezicht

Reeds vele jaren werk ik in het onderwijs, voornamelijk in het Voortgezet Onderwijs, maar ook in het Primair Onderwijs en voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO/VO). 
Ik initieer verbetering van processen, mijn aanpak is zowel mensgericht als resultaatgericht. Ik adviseer bij organisatie- en governance vraagstukken. Ik ondersteun bij veranderingsprocessen, bij de (her)inrichting van de bedrijfsvoering. Want als het onderwijs verandert, dan moeten de ondersteunende en staffuncties mee veranderen. 
De toezichthoudende functie verandert ook, omdat de maatschappij dat verlangt. Meer zichtbaar, in de school, op inhoud en op proces.

Mijn kracht ligt op het snijvlak van onderwijs-bestuur-bedrijfsvoering-toezicht: ik houd een spiegel voor, bied ruimte voor reflectie en zet vensters open. Zodat buiten naar binnen kan. En vice versa.

Maatwerk

Elk adviestraject is maatwerk, neem contact op om jouw gewenste traject te bespreken. 
Wil jij ervaren hoe ik werk als veranderkundige, hoe ik jouw en/of je bedrijf van dienst kan zijn? Ik bied een klankbordsessie aan, waarin er tijd is om jouw inzichten en lastige vraagstukken of besluitvorming te bespreken.

Klankbordsessie

Referenties

Vul onderstaand formulier in voor een gratis proefsessie of een klankbordsessie. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Beste Viola,

Met vriendelijke groeten,